Historia Koła

– utworzone zostało w latach 1975 / 1976 przy Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
– pierwszym opiekunem został Adam Jarosz, ówczesny kierownik Zakładu,
– na przełomie 1983/1984 r. Koło zawiesiło swoją działalność, by po rocznej przerwie ją reaktywować pod zwierzchnictwem Zbigniewa Żmigrodzkiego,
– w latach 2005 – 2011 w ramach Koła Naukowego Bibliotekoznawców funkcjonowała Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego z inicjatywy ówczesnych opiekunów: Agnieszki Gołdy i Anny Seweryn,
– do sierpnia 2017 r. Koło nosiło nazwę Koła Naukowego Bibliotekoznawców,
– obecnie Koło Naukowe Infologów rozwija się przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBiIN) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Zadania

– współtworzenie bazy cytowań bibliograficznych CYTBIN,
– organizowanie konferencji, eventów kulturalnych, warsztatów, stoisk i spotkań z ciekawymi ludźmi,
– animowanie aktywności naukowej studentów i rozwijanie ich pasji,
– reprezentowanie KNI na forum ogólnopolskim poprzez aktywne uczestniczenie na studenckich spotkaniach wyjazdowych,
– wspieranie rozwoju czasopisma „Nowa Biblioteka”, które jest recenzowanym kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ w Katowicach.