Historia Koła

 • utworzone zostało w latach 1975 / 1976 przy Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • pierwszym opiekunem został Adam Jarosz, ówczesny kierownik Zakładu,
 • na przełomie 1983/1984 r. Koło zawiesiło swoją działalność, by po rocznej przerwie ją reaktywować pod zwierzchnictwem Zbigniewa Żmigrodzkiego,
 • w latach 2005 – 2011 w ramach Koła Naukowego Bibliotekoznawców funkcjonowała Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego z inicjatywy ówczesnych opiekunów: Agnieszki Gołdy i Anny Seweryn,
 • do sierpnia 2017 r. Koło nosiło nazwę Koła Naukowego Bibliotekoznawców,
 • obecnie Koło Naukowe Infologów rozwija się przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBiIN) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Zadania

 • organizowanie konferencji, eventów kulturalnych, warsztatów, stoisk i spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • animowanie aktywności naukowej studentów i rozwijanie ich pasji,
 • reprezentowanie KNI na forum ogólnopolskim poprzez aktywne uczestniczenie na studenckich spotkaniach wyjazdowych,
 • wspieranie rozwoju czasopisma „Nowa Biblioteka”, które jest recenzowanym półrocznikiem wydawanym przez Instytut Nauk o Kulturze UŚ w Katowicach.

Jako Koło Naukowe od wielu lat organizujemy coroczną ogólnopolską konferencję naukową. Daje to nam możliwość zdobycia nowych umiejętności w tworzeniu wydarzenia naukowego, załatwiania spraw w administracji uniwersytetu ale również rozwój naukowy. Członkowie Koła często występują na konferencjach z referatami, które później zostają publikowane na łamach czasopisma Nowa Biblioteka.

 • Wśród eventów, w których braliśmy udział jako Koło Naukowe jest przede wszystkim Śląski Festiwal Nauki. Co roku pojawialiśmy się ze swoim stanowiskiem i prezentowaliśmy warsztaty introligatorskie oraz różnego rodzaju manualne zajęcia związane z książkami.
 • Braliśmy również udział w Katowickim happeningu czytelniczym odbywającym się pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. Organizatorami wydarzenia był Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach oraz doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach, mgr Iwona Müller.