Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś

Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców zatytułowaną: Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś, planowaną na 10 grudnia 2015 roku.

Wydarzenie, integrując środowiska, prowadzące badania w zakresie różnych aspektów, związanych z elementami tworzącymi dziedzictwo narodowe miało za zadanie odpowiedzieć na proponowane pytania i postawić kolejne, ważne dla badań tej problematyki. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy studentów, doktorantów, ekspertów, w tym pracowników naukowych, bibliotekarzy, archiwistów i muzealników.
Kontakt: knb.ibin@us.edu.pl

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji