20 listopada 2018 roku w sali 307 Wydziału Filologicznego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach, odbyła się bezpłatna, studencko-doktorancka konferencja naukowa pod tytułem:

Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej.

Dziękujemy prelegentom za zaprezentowanie różnorodnego i wnikliwego spojrzenia na problemy w przestrzeni biblioteczno – edukacyjnej.

Repozytorium prezentacji z konferencji

Program konferencji