5 grudnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŚ, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odbyła się bezpłatna XI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowana:

Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś.

Dziękujemy za zaprezentowanie różnorodnego i wnikliwego spojrzenia na problemy ochrony, bezpieczeństwa i konserwacji zasobów, tworzących dziedzictwo narodowe.

Repozytorium prezentacji z konferencji

Program konferencji