Bibliografia i przypisy

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowania bibliografii i przypisów. Przypominamy, że niedostosowanie się do podanych wzorów, skutkować będzie nieprzyjęciem Państwa tekstu do opracowania, aż do momentu naniesienia wymaganych zmian w opisach.

Zasady

1. Przypisy rzeczowe zestawione są w kolejności powołań u dołu strony (obustronnie wyjustowane).
2. Do tworzenia przypisów bibliograficznych prosimy zastosować tzw. system harwardzki, czyli odesłanie do określonej pozycji z bibliografii załącznikowej poprzez umieszczenie w tekście obok danej informacji lub cytatu tylko nazwiska autora publikacji i roku jej wydania w nawiasie okrgłym, np.(Nowak, 2012).
3. Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w Bibliografii, załączonej pod tekstem głównym. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów lub tytułów dzieł zbiorowych. W przypadku większej liczby tekstów tego samego autora, publikacje należy w drugiej kolejności szeregować alfabetycznie według tytułów. Bibliografia powinna być obustronnie wyjustowana.
4. Do opisów prosimy stosować następujące wzory:

Przykładowe opisy bibliograficzne zamieszczane w bibliografii załącznikowej według APA

Książka

 1. Grycz, J. (1951). Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie, podręcznik i poradnik (wyd. 2 przer.). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 2. Wojciechowski, J. (1993). Marketing w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Książka pod redakcją

 1. Bomba, J., Hampla, J. (red). (2009). Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno-gospodarcza środowisk lokalnych. Siedlce: ADV Studio Tomasz Gut.
 2. Galińska, T. (red). (2004). Bibliografia Bytomia 1997-1998. Bytom: Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego. Pobrane z: http://biblioteka.bytom.pl /images/stories/BibliografiaBytomia/03/3przedmowa.pdf (02.12.2015).

Rozdział w książce

 1. Nalewajska, L. (2011). Facebook to mało, promocja i kształtowanie wizerunku biblioteki akademickiej. W: M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka (red.), Biblioteka jako „trzecie miejsce”, Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (s. 205-216). Pobrane z: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1896/KonferencjaBULII14.12.pdf (30.09.2014).
 2. Piotrowicz, G. (2005). Kreowanie serwisów informacyjnych w hybrydowej bibliotece uczelnianej. W: M. Kocójowa (red.), Profesjonalna informacja w Internecie (s. 188-192). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Sójkowska, I. (2005). Promocja biblioteki akademickiej: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. W: H. Ganińska (red.), Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji, działania i codzienność, materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005 (t. 1, s. 122-134). Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej.

Artykuł z czasopisma

 1. Glapa, J., Rogowska, A. (2000). E-inicjatywa bibliotek czyli QuestionPoint. Bibliotekarz Zachodniopomorski, (4), 17-21. Pobrane z: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/2171/Pr_II_0481_2007_4_BZP.pdf. (20.02.2015).
 2. Jaskowska, M. (2007). Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie. Przegląd Biblioteczny, 77(1), 29-41.
 3. Łącka, G. (2011). Dary w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w aspekcie ochrony dziedzictwa narodowego. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, (1/2), 72-92.

Dokument internetowy

 1. Biblioteka Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Pobrane z: http://www.bbob.pl/ (30.09.2014).

Dokument niepublikowany

 1. Drużbacka, E. Poezye. Proza: Historya o Wanzeliuszu. Lwowska Biblioteka Naukowa NAN im. W. Stefanyka.  Rkps Bibl. Bawor. 732, fond 4, dział I.
 2. Grabowski, A. (1838). Starożytności historyczne polskie (t. 1). Lwowska Biblioteka Naukowa NAN im. W. Stefanyka.  Rkps Bibl. Bawor. 304, fond 4, dział I.
 3. Inwentarz Archiwum Pusłowskich (1999). Biblioteka Jagiellońska.

Akt prawny

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (1997). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 85, poz. 539.