Bibliografia publikacji o KNB

Bibliografia publikacji poświęconych działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1998-)

1998

 1. Banaszczyk Dorota: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Regionalna działalność bibliotek” // Nowa Biblioteka. – 1998, nr 2, s. 57-59.

 2. Górny Anna: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców: Tradycja i nowoczesność w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej (Katowice, 8-9 maja 1996 r.) // Nowa Biblioteka. – 1998, nr 1, s. 44-45.

 3. Rzenno Estera: Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego – wczoraj i dziś // Nowa Biblioteka. – 1998, nr 1, s. 41-43.

2000

 1. Małysiak Barbara: Spotkanie studenckich kół naukowych bibliotekoznawców – Katowice, 7 grudnia 2000 r. // Nowa Biblioteka. – 2000, nr 1/2, s. 67-68.

2005

 1. Pietruch-Reizes Diana, Ogierman Leonard, Majdańska Iga: Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców // Gazeta Uniwersytecka UŚ. – 2005, wyd. specjalne kwiecień. – Dostępny w Internecie: http://gazeta.us.edu.pl/node/242881.

 2. Warząchowska Bogumiła: Formy współpracy Biblioteki Teologicznej w środowisku lokalnym // FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych. – 2005, nr 1-2 (20-21), s. 24-36.

2006

 1. Kubiak Agnieszka, Blecharz Paweł: Koła Naukowe przy instytutach bibliotekoznawstwa // EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online]. – 2006, nr 5 (75). – Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2006/75/kubiak_blecharz.php.

2007

 1. Sochocka Dorota, Warząchowska Ewa: Sprawozdanie z konferencji „Informacja…nie tylko naukowa” Katowice 26 X 2007 r. // Szum Informacyjny [online]. – 2007, nr 4, s. 6-8. – Dostępny w Internecie: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/szum04.pdf.

2008

 1. Paleczna Dominika: Z wizytą w bibliotece marzeń // Szum Informacyjny [online]. – 2008, nr 4 (8), s. 21-24.Dostępny w Internecie: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/szum08.pdf

 2. Zatońska Klaudia: „Biblioteka miejscem spotkań” i co z tego wynikło – sprawozdanie z konferencji w ramach Tygodnia Bibliotek // Szum Informacyjny [online]. – 2008, nr 7, s. 16-18. – Dostępny w Internecie: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/szum07.pdf.

 3. Zatońska Klaudia, Wójcik Artur: Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Biblioteka «narzędziem» komunikacji” Katowice 24.10.2008 r. // Szum Informacyjny [online]. – 2008, nr 7, s. 11-14. – Dostępny w Internecie: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/szum07.pdf.

2009

 1. Gajowska Aleksandra: Biblioteka skomputeryzowana to plus // Szum Informacyjny [online]. – 2009, nr 10, s. 15-16. – Dostępny w Internecie: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/szum10.pdf.

 2. Kuźma Paula: V Festiwal Nauki na Uniwersytecie Śląskim // Szum Informacyjny [online]. – 2009, nr 10, s. 18-20. – Dostępny w Internecie: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/szum10.pdf.

 3. Reks Aleksandra: Sprawozdanie z konferencji „Dawne i współczesne oblicze książki”. Katowice, 24 kwietnia 2009 r. // Szum Informacyjny [online]. – 2009, nr 10, s. 16-18. – Dostępny w Internecie: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2012/11/szum10.pdf.

2010

 1. Kristanova Evelina: Na marginesie wydawnictwa młodych bibliotekoznawców // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum [online]. – 2010, nr 6, s. 351-355. – Dostępny w Internecie: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/2065/21-kristanova.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 2. Kunicka Marta: Reaktywacja czasopisma „Nowa Biblioteka” // Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. – 2010, nr 3-4, s. 145-146.

 3. Kuźma Paula: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych. Librarius czy information manager? (Bydgoszcz, 14 grudnia 2009r.) // Nowa Biblioteka. – 2010, nr 1 (6), s. 114-116.

 4. Paleczna Dominika: Konferencja naukowa „Spotkanie z archiwum” (Katowice, 13 kwietnia 2010 r.) // Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. – 2010, nr 2 (21), s. 87-89.

2011

 1. Majer Magdalena, Szefer Adrianna: IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii” (Katowice, 6.12.2010 r.) // Nowa Biblioteka. – 2011, nr 1 (8), s. 166-170.

 2. Warząchowska Ewa: Publikacje członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006-2010) // Nowa Biblioteka. – 2011, nr 2 (9), s. 93-102.

2012

 1. Lubczyńska Aleksandra: „Nowa Biblioteka” 2010, nr 1; 2. Katowice 2010, s. 142: wykr.; 178: wykr. ISSN 1505-4195 // iNFOTEZY. Internetowy Periodyk Naukowy Poświęcony Mediom i Nauce o Informacji [online]. – Wol. 2, nr 2 (2012). – Dostępny w Internecie: http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/49/145.

 2. Morawiec Barbara Maria: Informacja do zadań specjalnych // W: Lustro Biblioteki [online]. – Dostępny w Internecie: http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/12/informacja-do-zadan-specjalnych_23.html.

 3. Skorupa Maciej: V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Użytkownicy – jak ich łapać i zatrzymywać?” (Katowice, 6 grudnia 2011 r.) // Nowa Biblioteka. – 2012, nr 1 (10), s. 251-256.

 4. Warząchowska Bogumiła: Nowa Biblioteka. New Library. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”. 1998–2001 ISSN 1505-4195 „Nowa Biblioteka. New Library. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”. 2010–2011. ISSN 1505-4195 // Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. – 2012, nr 1 (27), s. 117-121.

2013

 1. Poloczek Ewa: VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Informacja do zadań specjalnych” (Katowice, 5 grudnia 2012 r.) // Nowa Biblioteka. – 2013, nr 1 (12), s. 150-152.

2014

 1. Bajor Agnieszka: Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego (2010-2014) // W: W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. T. 2, Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce [online] / red. nauk. Bogumiła M. Powichrowska. – Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2014. – S. 102-117. – Dostępny w Internecie: http://www.epnp.pl/ebook/A08683_w_kierunku_gospodarki_2.

 2. Bajor Agnieszka: Wycieczka Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Biblioteki Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności. Katowice, 23 kwietnia 2014 r. // Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. – 2014, nr 2 (36) s. 182-184.

 3. Bogdańska Anna: Konferencja „Nowoczesne technologie w edytorstwie” (Katowice, 8 maja 2014 r.) // Nowa Biblioteka. – 2014, nr 2 (15), s. 171-174.

 4. Czub Ilona, Sochocka Dorota: VII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców Czytelnik – Odbiorca – Użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej (Katowice, 5 grudnia 2013 r.) // Nowa Biblioteka. – 2014, nr 1 (14), s. 223-226.

 5. Olszowy Ewa: „Biblioteki za granicą: Organizacja – kooperacja – inspiracja” VIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców Katowice, 19 listopada 2014 r. // Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. – 2014, nr 4 (38) s. 152-156.

2015

 1. Czarzasty Sergiusz: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2014 r. // Nowa Biblioteka. – 2015, nr 3 (18), s. 143-149.

 2. Czarzasty Sergiusz: VIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców. Biblioteki za granicą. Organizacja – Kooperacja – Inspiracja (Katowice, 19 listopada 2014 r.) // Nowa Biblioteka. – 2015, nr 1 (16), s. 155-158.

 3. Lubojańska Eliza: Organizacja, kooperacja i inspiracja w bibliotekach za granicą // Bibliotekarz. – 2015, nr 5, s. 34-36.

 4. Łakomy Agnieszka: Czasopismo naukowe „Nowa Biblioteka” – geneza, założenia programowe, plany // Forum Bibliotek Medycznych. – R. 8, nr 1 = 15 (2015), s. 292-297.

2016

 1. Kamińska Joanna: „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś”. IX Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców (10 grudnia 2015 roku) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum [online]. – 2016, nr 1/2 (22/23), s. 209-212. – DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.16.

 2. Niemiec Magdalena, Latusek Katarzyna: IX Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś” (Katowice, 10 grudnia 2015 r.) // Nowa Biblioteka. – 2016, nr 2 (21), s. 173-180.

 3. Tomasz Olik: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2015 r.  // Nowa Biblioteka. – 2016, nr 4 (23), s. 187-192.

2017

 1. Kamińska Joanna: Kluczowe problemy komunikacji // Gazeta Uniwersytecka UŚ. – 2017, nr 4 (244), s. 24.

 2. Sąsiadek Ewa: Komunikacja w środowisku naukowym // Bibliotekarz. – 2017, nr 5, s. 28-30.

 3. Sobieska Kalina: Ogólnopolskie konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2007-2016. Retrospekcja i perspektywy // Nowa Biblioteka. – 2017, nr 3 (26), s. 159-170.

 4. Sobieska Kalina: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 r. // Nowa Biblioteka. – 2017, nr 2 (25), s. 131-135.

2018

 1. Król Martyna, Szmidt Katarzyna: XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś” (Katowice, 5 grudnia 2017 r.) // Nowa Biblioteka. – 2018, nr 2 (29), s. 173-177. Dostępny w Internecie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2018_2/Kr%C3%B3l_Szmidt.pdf.

 2. Żuk Karolina: Analiza bibliometryczna publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007–2016) // Nowa Biblioteka. – 2018, nr 2 (29), s. 109-121. – Dostępny w Internecie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2018_2/%C5%BBuk.pdf.

 3. Żuk Karolina: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Infologów za rok 2017 // Nowa Biblioteka. – 2018, nr 3 (30), s. 245-249. – Dostępny w Internecie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2018_3/%C5%BBuk.pdf.

Oprac. Marta Gawlik, Anna Gawinek; uzup. Agnieszka Gołda

Bibliografia publikacji o KNI do pobrania w formacie PDF