Biblioteka miejscem spotkań (6 V 2008)

Sekcja Bibliograficzna była organizatorem konferencji z okazji Tygodnia Bibliotek. Naszymi Gośćmi byli specjaliści i bibliotekarze z placówek różnych typów, którzy wygłosili referaty oraz podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyką zawodową. Sprawozdanie z konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika.

Sprawozdanie