Biblioteka „narzędziem” komunikacji (24 X 2008)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców. Wśród prelegentów obecni byli studenci z różnych ośrodków naukowych, z którymi ściśle współpracujemy. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika!

Sprawozdanie