Informacja od zadań specjalnych (5 XII 2012)

Proponowane obszary:

– informacja specjalistyczna
– źródła informacji
– procesy informacyjne
– nauka o informacji
– informacja biblioteczna, bibliograficzna, faktograficzna
– informacja na usługach nauk
– inne

Materiały do pobrania:

Program

Program

Sprawozdanie