Instrukcja dla Autorów – OJS

Szanowni Państwo,

od numeru 3 z 2016 roku do zarządzania naszym czasopismem będziemy używać Open Journal System. Bardzo prosimy o przesyłanie wszystkich tekstów z wykorzystaniem tego systemu.

Procedura logowania.

 1. Proszę wejść na stronę http://www.journals.us.edu.pl.
 2. Z prawej strony ekranu należy nacisnąć pole zaloguj się.

 1. W związku z tym, że nie są Państwo zalogowanymi Użytkownikami, należy wybrać opcję Nie jesteś użytkownikiem? Zarejestruj się na stronie.
   
 2. Po kliknięciu pojawi się wykaz czasopism. Należy wybrać tytuł Nowa Biblioteka.
 3. Należy wypełnić formularz rejestracji (tylko pola obowiązkowe). Nazwę użytkownika proszę utworzyć według wzorca – pierwsza litera imienia oraz nazwisko np. Adam Nowak: anowak.
 4. Ważne jest, aby zarejestrować się, jako autor.

 1. Jeśli chcą Państwo także przeglądać treści numerów w OJS należy zaznaczyć rolę czytelnika. Numery bieżące i archiwalne mogą Państwo przeglądać także na stronie czasopisma: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/nowa-biblioteka/.
 2. Po dokonaniu rejestracji, pojawi się interfejs. Po jego prawej stronie znajdą Państwo link do przesyłania artykułów [Prześlij tekst do opublikowania].

 1. Po przejściu do kolejnego etapu rozpocznie się procedura przesyłu tekstu. Proszę wybrać dział, do którego Państwo proponują swój tekst, a dalej postępować zgodnie z podpowiedziami systemu.

Przed wysłaniem, sprawdź czy tekst spełnia następujące kryteria (ewentualny komentarz dla redaktora można wpisać poniżej).

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przed wysłaniem, sprawdź czy tekst spełnia następujące kryteria (ewentualny komentarz dla redaktora można wpisać poniżej).

Tekst nie został wcześniej opublikowany ani wysłany do recenzji do innego czasopisma (jeśli taka sytuacja miała miejsce, należy o tym poinformować redakcję).
The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

Plik z tekstem został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, lub RTF.
The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.

Podano adresy URL cytowanych źródeł internetowych.
Where available, URLs for the references have been provided.

Wymagania edytorskie: odstęp między wierszami – półtora, czcionka 12 pkt; wszystkie ilustracje, rysunki i tabele powinny być umieszczone we właściwych miejscach w tekście, a nie na końcu dokumentu.
The text is half-spaced; uses a 12-point font; and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

Tekst powinien spełniać wymagania stylistyczne i bibliograficzne wyszczególnione w części „Informacje dla Autorów”, która znajduje się w sekcji „Nowa Biblioteka”.
The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in „Nowa Biblioteka”.