KOŁO NAUKOWE INFOLOGÓW 

 • utworzone zostało w latach 1975 / 1976 przy Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • pierwszym opiekunem został Adam Jarosz, ówczesny kierownik Zakładu,
 • na przełomie 1983/1984 r. Koło zawiesiło swoją działalność, by po rocznej przerwie ją reaktywować pod zwierzchnictwem Zbigniewa Żmigrodzkiego,
 • w latach 2005 – 2011 w ramach Koła Naukowego Bibliotekoznawców funkcjonowała Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego z inicjatywy ówczesnych opiekunów: Agnieszki Gołdy i Anny Seweryn,
 • do sierpnia 2017 r. Koło nosiło nazwę Koła Naukowego Bibliotekoznawców,
 • obecnie Koło Naukowe Infologów rozwija się przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBiIN) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • opiekunem jest dr Agnieszka Gołda.

REGULAMIN (*.pdf)

Zadania:

 • współtworzenie bazy cytowań bibliograficznych CYTBIN,
 • organizowanie konferencji, eventów kulturalnych, warsztatów, stoisk i spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • animowanie aktywności naukowej studentów i rozwijanie ich pasji,
 • reprezentowanie KNI na forum ogólnopolskim poprzez aktywne uczestniczenie na studenckich spotkaniach wyjazdowych,
 • wspieranie rozwoju czasopisma „Nowa Biblioteka”, które jest recenzowanym kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ w Katowicach.

Ponadto ściśle współpracujemy ze studentami:
Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Koła Naukowego Bibliologów Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie
Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego
Koła Naukowego Pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie
Koła Naukowego Specjalistów Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studenckiego Koła Naukowego „Bibliolog” Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie