Konferencje

Informacja od zadań specjalnych (5 XII 2012)

Materiały do pobrania:

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Proponowane obszary:

– informacja specjalistyczna
– źródła informacji
– procesy informacyjne
– nauka o informacji
– informacja biblioteczna, bibliograficzna, faktograficzna
– informacja na usługach nauk
– inne

Pobierz formularz zgłoszeniowy.


Użytkownicy – jak ich łapać i zatrzymywać? (6 XII 2011)

Proponowane obszary:

– jakość usług bibliotecznych oferowanych użytkownikom
– ilość, jakość i nowość oferowanych pozycji książkowych
– marketing biblioteczny
– PR biblioteczne
– kursy/ szkolenia/ staże podnoszące kwalifikacje pracowników biblioteki i innych ośrodków informacji
– inne

Harmonogram:
25.11.2011 – przyjmowanie zgłoszeń prelegentów (wraz z abstraktami).
05.12.2011 – nadsyłanie prezentacji multimedialnych (w formacie czytelnym dla MS Office’a 2003) na adres: knb.ibin@us.edu.pl
06.12.2011 – przekazanie tekstów referatów do planowanej publikacji (w formie elektronicznej, w formacie czytelnym dla MS Office’a 2003 [za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku]).

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.


Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii (6 XII 2010)

Sekcja Bibliograficzna już po raz czwarty zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii”, która odbyła się 6 grudnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje referaty wygłaszali studenci bibliotekoznawczych kół naukowych i pracownicy bibliotek.

Obszary badawcze:
– literackie wizje książki i bibliotek,
– biblioteka i książka w sztukach plastycznych,
– „bibliotekarskie fantasy” – futurystyczne wizje bibliotek w przeszłości,
– wizjonerstwo wśród pracowników książki i informacji,
– utopijne wizje bibliotek,
– pacyfizm i inne ideologie w bibliotekarstwie,
– osobowości świata bibliotek – idealiści i futuryści

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.

logov2small.png


Spotkanie z archiwum (13 IV 2010)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową „Spotkanie z archiwum”, która odbyła się13 kwietnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Impreza odbyła się w ramach Festiwalu Nauki. Naszymi Prelegentami byli Pracownicy Naukowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Bibliotekarze i Archiwiści.

Pobierz program konferencji.

Pobierz plakat.


Młodzi w erze informacji (23 X 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała III Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Młodzi w erze informacji”, która odbyła się 23 października 2009 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pobierz program konferencji.


Dawne i współczesne oblicze książki (24 IV 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową „Dawne i współczesne oblicze książki”, która odbyła się 24 kwietnia 2009 r. w Katowicach. Nasza Sekcja miała zaszczyt gościć wielu specjalistów z zakresu nauk bibliologicznych, poniżej znaleźć można program Konferencji.


Biblioteka „narzędziem” komunikacji (24 X 2008)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców. Wśród prelegentów obecni byli studenci z różnych ośrodków naukowych, z którymi ściśle współpracujemy. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika!


Biblioteka miejscem spotkań (6 V 2008)

Sekcja Bibliograficzna była organizatorem konferencji z okazji Tygodnia Bibliotek. Naszymi Gośćmi byli specjaliści i bibliotekarze z placówek różnych typów, którzy wygłosili referaty oraz podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyką zawodową.


Informacja… nie tylko naukowa (26 X 2007)