Nasze konferencje

 

5 grudnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym UŚ, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odbędzie się bezpłatna, XIII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowana:

Specjalna, specjalny, specjalne – biblioteka, użytkownik, usługi.

Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, pracowników informacji naukowej i wszystkich zainteresowanych. Na zgłoszenia wystąpień czekamy do 19.11.2019 r. Chęć wzięcia udziału w Konferencji można nam przekazać przez wysłanie wiadomości: kni.ibin@us.edu.pl


20 listopada 2018 roku w sali 307 Wydziału Filologicznego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach, odbyła się bezpłatna, studencko-doktorancka konferencja naukowa pod tytułem:

Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej.

Dziękujemy prelegentom za zaprezentowanie różnorodnego i wnikliwego spojrzenia na problemy w przestrzeni biblioteczno – edukacyjnej.

Repozytorium prezentacji z konferencji

Program konferencji 


5 grudnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŚ, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odbyła się bezpłatna XI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowana:

Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś.

Dziękujemy za zaprezentowanie różnorodnego i wnikliwego spojrzenia na problemy ochrony, bezpieczeństwa i konserwacji zasobów, tworzących dziedzictwo narodowe.

Repozytorium prezentacji z konferencji

Program konferencji


Komunikacja w środowisku naukowym


Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego miało zaszczyt zaprosić  wszystkich zainteresowanych na bezpłatną X Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowaną: „Komunikacja w środowisku naukowym”. Wydarzenie odbyło się 8 grudnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŚ, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

Do udziału w niej zapraszaliśmy szczególnie studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników oraz archiwistów. Na zgłoszenia wystąpień czekaliśmy do 21.11.2016 r. Chęć wzięcia udziału w Konferencji przekazywano nam przez wysłanie wiadomości na maila: knb.ibin@us.edu.pl

Program konferencji

Repozytorium prezentacji z konferencji


Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś


Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców zatytułowaną: Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś, planowaną na 10 grudnia 2015 roku.

Wydarzenie, integrując środowiska, prowadzące badania w zakresie różnych aspektów, związanych z elementami tworzącymi dziedzictwo narodowe miało za zadanie odpowiedzieć na proponowane pytania i postawić kolejne, ważne dla badań tej problematyki. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy studentów, doktorantów, ekspertów, w tym pracowników naukowych, bibliotekarzy, archiwistów i muzealników.
Kontakt: knb.ibin@us.edu.pl

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji


Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.:  Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja, która odbyła się 19 listopada 2014 r.

Referaty z konferencji, po wcześniejszej recenzji, opublikowaliśmy w naukowym periodyku Koła Naukowego Bibliotekoznawców „Nowa Biblioteka”. Na gotowe teksty czekaliśmy do końca grudnia 2014 roku. Za każdym razem prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przygotowania materiałów na stronach: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/informacje-dla-autorow/ oraz http://www.knb.ibin.us.edu.pl/bibliografia-i-przypisy/.

Program konferencji
Sprawozdanie z konferencji

Repozytorium prezentacji z konferencji


Nowoczesne technologie w edytorstwie

 

8 maja 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się konferencja pod tytułem „Nowoczesne technologie w edytorstwie”. Wydarzenie, w ramach której odbyły się prezentacje i warsztaty adresowane do wszystkich osób zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w działalności publikacyjnej i wydawniczej.

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ i UE w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ.

Program konferencji „Nowoczesne technologie w edytorstwie”
Sprawozdanie z konferencji (s. 171-174)


 

Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.: Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej.

Proponowane obszary badawcze:
– Społeczny zasięg książki w Polsce – stan przeszły, obecny i perspektywy
– Sfera absencji czytelniczej – cechy społeczno-demograficzne
– Przyczyny i społeczne konsekwencje niskiego poziomu alfabetyzacji Polaków
– Co i kto może pomóc? – rola biblioteki, szkoły i rodziny w doskonaleniu kompetencji czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa polskiego
– Preferencje i wybory czytelnicze współczesnych Polaków – najnowsze tendencje w zakresie społecznej recepcji tekstów literackich i pozaliterackich
– Zmiany dotyczące zakresu pojęć: czytanie – czytelnictwo – czytelnik w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych. Od czytelnictwa druków do czytelnictwa e-booków.

Konferencja odbędzie się w 5 grudniu 2013 roku. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na zgłoszenia wystąpień czekamy do 30 listopada pod adresem: knb.ibin@us.edu.pl.

Materiały do pobrania:
Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji (s. 223-226)


Informacja od zadań specjalnych (5 XII 2012)

Materiały do pobrania:

Program

Program

Sprawozdanie (s. 150-152)

Proponowane obszary:

– informacja specjalistyczna
– źródła informacji
– procesy informacyjne
– nauka o informacji
– informacja biblioteczna, bibliograficzna, faktograficzna
– informacja na usługach nauk
– inne


Użytkownicy – jak ich łapać i zatrzymywać? (6 XII 2011)

Koło Naukowe po raz kolejny zorganizowało Studencką Konferencję Naukową Bibliotekoznawców.

Obszary badawcze:

– jakość usług bibliotecznych oferowanych użytkownikom
– ilość, jakość i nowość oferowanych pozycji książkowych
– marketing biblioteczny
– PR biblioteczne
– kursy/ szkolenia/ staże podnoszące kwalifikacje pracowników biblioteki i innych ośrodków informacji
– inne

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.
Pobierz sprawozdanie z konferencji (s. 251-256)


Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii (6 XII 2010)

Sekcja Bibliograficzna już po raz czwarty zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii”, która odbyła się 6 grudnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje referaty wygłaszali studenci bibliotekoznawczych kół naukowych i pracownicy bibliotek.

Obszary badawcze:
– literackie wizje książki i bibliotek,
– biblioteka i książka w sztukach plastycznych,
– „bibliotekarskie fantasy” – futurystyczne wizje bibliotek w przeszłości,
– wizjonerstwo wśród pracowników książki i informacji,
– utopijne wizje bibliotek,
– pacyfizm i inne ideologie w bibliotekarstwie,
– osobowości świata bibliotek – idealiści i futuryści

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.
Pobierz sprawozdanie z konferencji (s.166 – 170)


Spotkanie z archiwum (13 IV 2010)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową „Spotkanie z archiwum”, która odbyła się13 kwietnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Impreza odbyła się w ramach Festiwalu Nauki. Naszymi Prelegentami byli Pracownicy Naukowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Bibliotekarze i Archiwiści.

Pobierz program konferencji.

Pobierz plakat.


Młodzi w erze informacji (23 X 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała III Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Młodzi w erze informacji”, która odbyła się 23 października 2009 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pobierz program konferencji.


Dawne i współczesne oblicze książki (24 IV 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową „Dawne i współczesne oblicze książki”, która odbyła się 24 kwietnia 2009 r. w Katowicach. Nasza Sekcja miała zaszczyt gościć wielu specjalistów z zakresu nauk bibliologicznych.

Sprawozdanie


Biblioteka „narzędziem” komunikacji (24 X 2008)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców. Wśród prelegentów obecni byli studenci z różnych ośrodków naukowych, z którymi ściśle współpracujemy. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika!

Sprawozdanie


Biblioteka miejscem spotkań (6 V 2008)

Sekcja Bibliograficzna była organizatorem konferencji z okazji Tygodnia Bibliotek. Naszymi Gośćmi byli specjaliści i bibliotekarze z placówek różnych typów, którzy wygłosili referaty oraz podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyką zawodową. Sprawozdanie z konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika.

Sprawozdanie


Informacja… nie tylko naukowa (26 X 2007)

Program oraz sprawozdanie z konferencji znaleźć można w czwartym numerze naszego kwartalnika „Szum informacyjny”.

Sprawozdanie