Konferencja: Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii

Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii (6 XII 2010)

Sekcja Bibliograficzna już po raz czwarty zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii”, która odbyła się 6 grudnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje referaty wygłaszali studenci bibliotekoznawczych kół naukowych i pracownicy bibliotek.

Obszary badawcze:
– literackie wizje książki i bibliotek,
– biblioteka i książka w sztukach plastycznych,
– „bibliotekarskie fantasy” – futurystyczne wizje bibliotek w przeszłości,
– wizjonerstwo wśród pracowników książki i informacji,
– utopijne wizje bibliotek,
– pacyfizm i inne ideologie w bibliotekarstwie,
– osobowości świata bibliotek – idealiści i futuryści

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.

[slickr-flickr type=”gallery” search=”sets” set=”72157625443285447″ items=”42″]