Konferencja: Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji…

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.: Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej.

Proponowane obszary badawcze:
– Społeczny zasięg książki w Polsce – stan przeszły, obecny i perspektywy
– Sfera absencji czytelniczej – cechy społeczno-demograficzne
– Przyczyny i społeczne konsekwencje niskiego poziomu alfabetyzacji Polaków
– Co i kto może pomóc? – rola biblioteki, szkoły i rodziny w doskonaleniu kompetencji czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa polskiego
– Preferencje i wybory czytelnicze współczesnych Polaków – najnowsze tendencje w zakresie społecznej recepcji tekstów literackich i pozaliterackich
– Zmiany dotyczące zakresu pojęć: czytanie – czytelnictwo – czytelnik w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych. Od czytelnictwa druków do czytelnictwa e-booków.

Konferencja odbędzie się w 5 grudniu 2013 roku. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na zgłoszenia wystąpień czekamy do 30 listopada pod adresem: knb.ibin@us.edu.pl.

Materiały do pobrania:
Pobierz Program konferencji