Komunikacja w środowisku naukowym

Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego miało zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na bezpłatną X Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowaną: „Komunikacja w środowisku naukowym”

Wydarzenie odbyło się 8 grudnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŚ, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

Do udziału w niej zaprosiliśmy szczególnie studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników oraz archiwistów.

Na zgłoszenia wystąpień czekaliśmy do 21.11.2016 r. Chęć wzięcia udziału w Konferencji przekazywano nam poprzez wysłanie wiadomości na maila: knb.ibin@us.edu.pl
Zgłoszenie zawierało: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz abstrakt (do pół strony).

Zaproponowane obszary badawcze:
– narzędzia i systemy komunikacji,
– media jako narzędzie komunikacji,
– język komunikacji,
– bariery komunikacyjne,
– interakcja człowiek komputer,
– komunikacja interkulturowa,
– popularyzacja osiągnięć naukowych.

Organizatorzy zastrzegali sobie prawa do wyboru tekstów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Program konferencji

Repozytorium prezentacji

(szeregowanie według kolejności wystąpień)

Kalina Sobieska, Agnieszka Cabon (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – retrospekcja i perspektywy

Dr Krystyna Michniewicz-Wanik (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski): Komunikacja naukowa w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dr Małgorzata Gwadera (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Metaliteracy. Kompetencje kluczowe w komunikacji naukowej

Michalina Stopnicka (studentka I2 architektury informacji i wiedzy, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski): Data literacy – kompetencje w zakresie korzystania z danych w odniesieniu do przemian komunikacji naukowej

Dr Aneta Drabek (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach): Emerging Sources Citation Index jako nowe źródło
o czasopismach naukowych

Marcin Kozak (student II2 socjologii, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Mistrz-uczeń czy konsument-producent? Orientacja konsumencka i jej wpływ na komunikację w szkolnictwie wyższym

Paula Olejniczak (Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Komunikacja na linii student-wykładowca na polskich uczelniach wyższych na przykładzie IINiB UMK

Edyta Gałuszka (Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie): Repozytorium instytucjonalne jako narzędzie komunikacji naukowej i promocji nauki

Mgr Jadwiga Witek (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach): System komunikacji wizualnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach – jego struktura i funkcje

Mgr Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Jak komunikuje się bibliotekarz muzyczny?

Adriana Piechota (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Social media – sprawne narzędzie w komunikacji w środowisku naukowym

Karolina Donosewicz (studentka II3 informacji w instytucjach e-społeczeństwa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Michał Żytomirski (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki): Cyfrowy ślad jako źródło informacji o użytkowniku internetu

Mgr Edyta Kosik (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Noce Naukowców i Festiwale Nauki, czyli sposób na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzacja nauki

Joanna Sapa (studentka II2 filologii polskiej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Jacobson reżyserem? Język naukowy kontra język poetycki

Marta Magdalena Romanowska (Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Interakcja człowiek – komputer a aspekt społeczny kiedyś i dziś

Dymytriy Gryb, Olena Drobitko (studenci I3 informacji w instytucjach e-społeczeństwa, Instytu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Interakcja człowiek – komputer

Joanna Tokarczyk (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Współautorstwo publikacji w wybranych polskich czasopismach z zakresu informatologii. Kontynuacja badań za lata 2010-2015

Mgr Marta Gawlik (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach), mgr Anna Gawinek (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach): „Nowa Biblioteka” narzędziem popularyzowania nauki (analiza bibliometryczna czasopisma)

Mgr Katarzyna Janczulewicz (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Polska bibliologia i informatologia w polonicach zagranicznych wydanych w krajach sąsiadujących z Polską w latach 2001-2014. Raport z przeprowadzonego badania