Konferencja: Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowało VIII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.: Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja, która odbyła się 19 listopada 2014 r.

 

 

Prezentacje:

Agnieszka Paszek (Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Czy biblioteki bałkańskie są nowoczesne? Analiza porównawcza

Enija Blūmīte (Department of Information and Library Studies, Faculty of Social Sciences, University of Latvia, studentka II3): Modern Libraries in Latvia: eight of the most architecturally significant, recently renovated or finished library buildings and one future building project

Ekaterina Sherengovskaya (Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Biblioteki na „Końcu świata”: półwysep Kamczatka

Mgr Sergiusz Czarzasty (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): „Biblioteki w ogniu wojny” – aspekty działalności bibliotecznej w Islamskiej Republice Afganistanu

Dagmara Podczasiak (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, studentka II2): (Nie)typowe biblioteki?

Aleksandra Janiak, Alicja Januszkiewicz (Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki): Dlaczego w czeskich bibliotekach nie szuka się książek? Obserwacje i doświadczenia zdobyte podczas programu Erasmus

Mgr Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach): Doświadczenia z pobytu w bibliotekach zagranicznych w Oulu i Glasgow w ramach projektu stażów zawodowych i naukowych Erasmus

Mgr Agnieszka Modrok (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Konsorcyjna forma współpracy europejskich bibliotek w zakresie zakupu elektronicznych źródeł informacji – wybrane przykłady

Mgr Magdalena Gomułka (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Biblioteka Śląska w Katowicach): Bibliotekarze na arenie międzynarodowej. Analiza aktywności uczestników projektu International Librarians Network

Mgr Katarzyna Janczulewicz (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Biblioteka Śląska w Katowicach): Międzynarodowy regionalizm, czyli współpraca bibliotek i instytucji kultury w obrębie euroregionów na przykładzie województwa śląskiego