Konferencja: Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja

Koło naukowe bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.:  Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja, która odbędzie się 19 listopada 2014 r.

Referaty z konferencji, po wcześniejszej recenzji, zamierzamy opublikować w naukowym periodyku Koła Naukowego Bibliotekoznawców „Nowa Biblioteka”. Na gotowe teksty czekamy do końca grudnia 2014 roku. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przygotowania materiałów na stronach: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/informacje-dla-autorow/ oraz http://www.knb.ibin.us.edu.pl/bibliografia-i-przypisy/„.
Pozdrawiam

Proponowane obszary badawcze:

  • organizacja bibliotek,
  • zarządzanie bibliotekami,
  • usługi biblioteczne i informacyjne,
  • finansowanie i promocja bibliotek,
  • zasoby biblioteczne tradycyjne i cyfrowe,
  • personel bibliotek,
  • użytkownicy bibliotek,
  • współpraca bibliotek na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • Erasmus dla bibliotekarzy i bibliotekoznawców,
  • stan badań nad bibliotekami zagranicznymi w polskim piśmiennictwie bibliologicznym.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na zgłoszenia wystąpień czekamy do 14.11.2014 pod adresem: knb.ibin@us.edu.pl.