Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś

Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców zatytułowaną: Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś, planowaną na 10 grudnia 2015 roku.

Wydarzenie, integrując środowiska, prowadzące badania w zakresie różnych aspektów, związanych z elementami tworzącymi dziedzictwo narodowe miało za zadanie odpowiedzieć na proponowane pytania i postawić kolejne, ważne dla badań tej problematyki. Do udziału w bezpłatnej konferencji zaprosiliśmy studentów, doktorantów, ekspertów, w tym pracowników naukowych, bibliotekarzy, archiwistów i muzealników.

Na Państwa zgłoszenia (tytuł wystąpienia wraz z abstraktem) czekaliśmy do 30 listopada 2015 roku.
Kontakt: knb.ibin@us.edu.pl

Proponowane obszary badawcze:

–        archiwa, biblioteki, muzea jako instytucje ochrony dziedzictwa narodowego

–        ochrona dziedzictwa narodowego – domena (rola) państwa czy obywateli?

–        innowacyjność (rola technologii) w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa

–        zagrożenia dla dziedzictwa narodowego

–        Polska na arenie międzynarodowej – uczestnictwo w międzynarodowych forach i organizacjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego

–        polskie dziedzictwo za granicą – dokonania i stan obecny

–        materialne i niematerialne dziedzictwo – obszary, tematy, problemy

–        dziedzictwo mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Referaty z konferencji, po wcześniejszej recenzji, zamierzamy opublikować w naukowym periodyku „Nowa Biblioteka”. Na gotowe teksty czekamy do końca stycznia 2016 roku. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przygotowania materiałów na stronach: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/informacje-dla-autorow/ oraz http://www.knb.ibin.us.edu.pl/bibliografia-i-przypisy/.

 

Program konferencji: Program