Czy bibliotekarz to nudna, szara myszka, stróż pilnie strzegący zbiorów, a może pomocny i otwarty omnibus?

Czy książka to stary, zakurzony przedmiot odrzucony na rzecz cyfrowych zamienników czy nieprzemijające źródło wiedzy?

Czy biblioteka to artefakt przeszłości, o którym już nikt nie pamięta czy idący z duchem czasu obiekt kultury?

Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów, która pod opieką dr hab. Agnieszki Gołdy, prof. UŚ w roku akademickim 2022/2023 pracuje nad projektem pt. „Książka, biblioteka, bibliotekarz w tekstach kultury”.

Celem projektu jest skonfrontowanie popularnych twierdzeń i stereotypów dotyczących książek, bibliotek i bibliotekarzy z ich literackimi, filmowymi i serialowymi wyobrażeniami. W ramach jego zakończenia zorganizujemy spotkanie z udziałem pracowników naukowych, bibliotekarzy, doktorantów oraz studentów zainteresowanych omawianym zagadnieniem.

📆 Termin konferencji: 1 czerwca 2022 r.

Planowany zakres wystąpień to:

  • literacki, filmowy, serialowy i artystyczny obraz książek, bibliotek oraz bibliotekarzy;
  • funkcje książek, bibliotek i bibliotekarzy prezentowane w tekstach kultury;
  • stereotypy związane z zawodem bibliotekarza;
  • łamanie stereotypów w działalności bibliotecznej;
  • rola książek, bibliotek i bibliotekarzy w życiu człowieka kiedyś i dziś.

Termin i forma przesyłania zgłoszeń na konferencję zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów