8 grudnia 2021 r. na platformie Microsoft Teams odbyła się XV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych.

 

Temat: Kultura komunikacji – społeczeństwo, nauka i biznes wobec wyzwań XXI w.
Zakres:
– kierunki zmian nawyków komunikacyjnych
– rozwój metod i narzędzi komunikacji
– informacja jako dobro publiczne i prywatne
– poszukiwanie nowych form przekazu w sztuce i mediach
– szanse, wyzwania i zagrożenia dla ewolucji procesów komunikacji w edukacji i nauce
– nowe trendy przekazu informacji w obszarze współpracy biznesowej
Dla kogo?
– Architektura Informacji
– Dziennikarstwo
– Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
– Kultura mediów
– Kulturoznawstwo
– Socjologia
– Zarządzanie
Opiekun Konferencji: dr Anna Kamińska
Teksty, które przejdą proces redakcyjny i recenzyjny zostaną ogłoszone w półroczniku „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”

REPOZYTORIUM

  1. mgr inż. Aleksandra E. Adamczyk (Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, Centrum Informacji Naukowej Biblioteka Akademicka), mgr Anna Szumiec (Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka): CINiBA w e-przestrzeni 
  2. Katarzyna Brejza (studentka I roku zarządzania informacją publikowania cyfrowego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): TikTok jako współczesne źródło wiedzy
  3. Maria Derda (studentka I roku informacji naukowej bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Koło Naukowe Infologów, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Literatura piękna jako forma komunikacji z młodzieżą (problemy społeczności LGBT+)
  4. Angelika Głowacka (studentka I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Under Construction PR, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marta Miler (studentka III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Under Construction PR, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Transparentność – przyszłość komunikacji wewnętrznej
  5. dr Anna Marcol (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach): Zdalne wspomaganie nauczycieli. Z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.
  6. mgr Dominika Panek (Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek Toszku”): Nowe formy przekazu treści w picturebookach Iwony Chmielewskiej
  7. dr Karin Anna Wawrzynek (Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie): Nowe drogi komunikacji w procesie zdobywania wiedzy
  8. mgr Kamil Wrzeszcz (Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim Katowicach): Komiks – nowa forma komunikacji?