Jak co roku mamy zaszczyt zaprosić na bezpłatną studencko-doktorancką konferencję naukową, tym razem pod tytułem:

Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej.

Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

Zakres tematyczny konferencji:

– rola dostępu do rzetelnej wiedzy/informacji oraz edukacji we współczesnym świecie (biblioteka jako nowoczesne centrum czytelnicze, informacyjne, edukacyjne, kulturalne i społeczne),
– prawne uwarunkowania działalności instytucji edukacyjnych i bibliotek w zakresie organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz kulturotwórczej,
– wielokulturowość polskiej biblioteki i szkoły,
– odbiorcy usług instytucji edukacyjnych i bibliotek,
– inspiracje czytelnicze młodego odbiorcy: ludzie, idee, wartości,
– rola nauczyciela i bibliotekarza na każdym etapie rozwoju młodego odbiorcy/ucznia/użytkownika,
– metody pracy z uczniami/użytkownikami (także z uczniami/użytkownikami trudnymi),
– nowoczesne technologie i tradycyjne metody – tendencje w rozwoju dydaktyki szkolnej i bibliotecznej,
– narzędzia wykorzystywane przez pracowników instytucji edukacyjnych i bibliotek,
– bariery w dostępie do usług edukacyjnych i bibliotecznych,
– perspektywy rozwoju instytucji edukacyjnych i bibliotek.

Na zgłoszenia czekamy do 28 października pod adresem kni.ibin.us@gmail.com