Jak co roku mieliśmy zaszczyt zaprosić na bezpłatną studencko-doktorancką konferencję naukową, tym razem pod tytułem:

Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej.

Konferencja odbyła się 20 listopada 2018 roku w sali 307 Wydziału Filologicznego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

Zakres tematyczny konferencji:

– rola dostępu do rzetelnej wiedzy/informacji oraz edukacji we współczesnym świecie (biblioteka jako nowoczesne centrum czytelnicze, informacyjne, edukacyjne, kulturalne i społeczne),
– prawne uwarunkowania działalności instytucji edukacyjnych i bibliotek w zakresie organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz kulturotwórczej,
– wielokulturowość polskiej biblioteki i szkoły,
– odbiorcy usług instytucji edukacyjnych i bibliotek,
– inspiracje czytelnicze młodego odbiorcy: ludzie, idee, wartości,
– rola nauczyciela i bibliotekarza na każdym etapie rozwoju młodego odbiorcy/ucznia/użytkownika,
– metody pracy z uczniami/użytkownikami (także z uczniami/użytkownikami trudnymi),
– nowoczesne technologie i tradycyjne metody – tendencje w rozwoju dydaktyki szkolnej i bibliotecznej,
– narzędzia wykorzystywane przez pracowników instytucji edukacyjnych i bibliotek,
– bariery w dostępie do usług edukacyjnych i bibliotecznych,
– perspektywy rozwoju instytucji edukacyjnych i bibliotek.

Program konferencji

Repozytorium prezentacji

(zgody na dołączenie prezentacji do repozytorium prosimy wysyłać pod adres kni.ibin.us@gmail.com)

dr Agata Arkabus (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie), mgr Anna Płusa (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie): W praktyce i teorii, czyli działalność współczesnej biblioteki pedagogicznej

dr Anna Marcol (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach): Nowoczesna biblioteka szkolna w świetle kwartalnika „Biblioteka – Centrum Informacji” za lata 2008-2017

Iwona Bany (Filia nr 5 z Oddziałem Dziecięcym, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna„Biblioteka pod Atlantami”w Wałbrzychu): Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu – historia, oferta, projekt ministerialny „Piątka na piątkę”

Joanna Balawender (studentka II2 Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Koło Naukowe Infologów, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dominika Panek (studentka II2 roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Koło Naukowe Infologów, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Czego oczekują IBiINowicze? Prezentacja wyników ankiety badającej potrzeby studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Adam Gajecki (student III roku informacji w instytucjach e-społeczeństwa, Koło Naukowe Infologów, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole na przykładzie województwa podlaskiego