Jarmark Wiedzy 2009

V Festiwal Nauki na Uniwersytecie Śląskim

Festiwal Nauki Uniwersytetu Śląskiego to święto studentów i kandydatów na studia. Ma on pokazywać nowe drogi młodym ludziom, promować ich rozwój, zarówno naukowy, jak i związany z wszelkimi innymi zainteresowaniami.

Ważną częścią Festiwalu był „Jarmark Wiedzy”. Między 22 a 23 kwietnia w katowickim kampusie przy ul. Bankowej powstało miasteczko namiotowe, w którym prezentowały się wszystkie wydziały, jednostki dydaktyczne, agendy Uniwersytetu, media, organizacje studenckie oraz koła naukowe.
Podczas Jarmarku Wiedzy studenci rozdawali licealistom liczne ulotki promujące wydziały oraz ośrodki dydaktyczne Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie mogli też otrzymać różne gadżety: długopisy, teczki, piłeczki. Koła Studenckie organizowały różnorakie zabawy, ankiety oraz pokazy.

My, członkowie Sekcji Bibliograficznej Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego przygotowaliśmy plakaty, ulotki, oraz koszulki promujące kierunek – Informację Naukową i Bibliotekoznawstwo.
Rozdawaliśmy licealistom informatory, udzielaliśmy pełnych informacji odnośnie studiowania. Uczniowie mogli również obejrzeć wystawę prac Anny Szczęśniak – członkini Koła Bibliotekoznawców. Prace te przedstawiały aktorów ze znanych filmów oraz postaci z bajek; m. in. można było zobaczyć portret Anthon’ego Hopkins’a i Johnn’a Deep’a.

 

 wpis zaczerpnięty częściowo ze sprawozdania Pauli Kuźmy

[slickr-flickr type=”gallery” search=”sets” set=”72157621943727733″ items=”13″]