Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności

Wycieczka Członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców do Biblioteki Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności 23 kwietnia 2014 roku. Biblioteką opiekuje się w tej chwili dr Karol Makles z Zakładu Historii Książki i Bibliotek. KNB postawiło sobie za cel zorganizowanie całego księgozbioru.

[slickr-flickr type=”gallery” search=”sets” set=”72157644574769693″ items=”6″]