„Nowa Biblioteka”

„Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” (w latach 1998-2002 oraz 2010-2014 „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”) jest recenzowanym kwartalnikiem, obecnie wydawanym w wersji elektronicznej (od 2015 roku). Od 2016 roku czasopismo jest naukowym organem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Zapraszamy na nową stronę:

http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/

Archiwum numerów:
http://www.kni.ibin.us.edu.pl/zrodla/repozytoria/archiwum-numerow/