Spis treści – Nowa Biblioteka 2015, nr 1

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2015, nr 1(16)

ELEKTRONICZNE PUBLIKOWANIE

POD REDAKCJĄ

AGNIESZKI ŁAKOMY

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Marek Deja: Analiza zjawiska elektronicznego samopublikowania. Model elektronicznego samopublikowania… 7

Kinga Kasperek: Teraz decyduje czytelnik – przegląd nowych sposobów udostępniania e-booków w polskim i światowym Internecie na wybranych przykładach… 21

Anna Matysek: Publikowanie czasopism otwartych z wykorzystaniem oprogramowania open source… 33

Aneta Drabek: Dostępność polskich czasopism naukowych w sieci… 47

 

PRACE DROBNE
Zuzanna Gulcz: Książki elektroniczne – zagrożenie dla tradycji druku czy nadzieja dla nowoczesnego rynku wydawniczego?… 57

Natalia Wilczek: Współczesne formy książki – książka 2.0… 67

 

MATERIAŁY
Zdzisław Gębołyś: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (w świetle dokumentów)… 77

Janusz Wilk: Działalność hurtowni i wydawnictwa „Emmanuel” w latach 1994-2014… 97


Cornelia Diebel: Online Ressourcen: Sammlung, Archivierung und Bereitstellung in der Deutschen Nationalbibliothek… 115

 

SPRAWOZDANIA
Jolanta Szulc: 13th International Conference (ISKO 2014) (Kraków, 19-22 maja 2014 r.)… 129


Jolanta Szulc: 6 Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2014) (Instambuł,27-30 maja 2014 r.)… 133

Anna Marcol: Konferencja Sieciowanie. Biblioteki, Internet, współpraca (Katowice, 29 września 2014 r.)… 138

Beata Urszula Przewoźnik: Konferencja Biblioteka, Książka, Informacja, Internet (Lublin, 16-17 października 2014 r.)… 141

Sergiusz Czarzasty: Ogólnopolska konferencja naukowa Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej (Katowice, 29-30 października 2014 r.)… 147

Beata Urszula Przewoźnik: Konferencja naukowa Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych (Kraków, 4 listopada 2014 r.)… 150

Sergiusz Czarzasty: VIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców Biblioteki za granicą. Organizacja – Kooperacja – Inspiracja (Katowice, 19 listopada 2014 r.)… 155

Małgorzata Piecuch, Iwona Rak: Konferencja naukowa Bezpieczeństwo w bibliotece II (Chorzów, 30 stycznia 2015 r.)… 159