Spis treści – Nowa Biblioteka 2015, nr 2

Nowa Biblioteka. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2015, nr 2(17)

ERASMUS DLA BIBLIOTEKARZY

POD REDAKCJĄ

ANNY SEWERYN

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Izabela Swoboda: Razem czy osobno? Biblioteki Uniwersytetu we Florencji … 7

 

Paulina Motylińska, Anna Pieczka: Zagraniczne biblioteki uniwersyteckie inspiracją dla bibliotek polskich … 37

Hanna Bias: Doświadczenia z pobytu w bibliotekach zagranicznych w Oulu i Glasgow w ramach projektu stażów zawodowych i naukowych Erasmus … 57

Martyna Darowska, Arkadiusz Troszka: Biblioteki uczelni technicznych za granicą (na przykładzie bibliotek Eidgenössische Technische Hochschule Zürich oraz Technische Universität Berlin) … 67

 

PRACE DROBNE
Aleksandra Janiak, Alicja Januszkiewicz: Dlaczego w czeskich bibliotekach nie „szuka się” książek? Obserwacje i doświadczenia zdobyte podczas pobytu na stypendium w ramach programu Erasmus … 77

 

SPRAWOZDANIA

Małgorzata Waga: Wyjazdy bibliotekarzy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 … 91

Joanna Kasprzyk-Machata: Cardiff University Library Service Erasmus Staff Development Programme (Cardiff, 31 marca-4 kwietnia 2014 r.) … 97

Jadwiga Lewińska: Biblioteca de la Universidad de la Laguna (BULL) (La Laguna, 5-9 maja 2014 r.) …102

Agnieszka Bajor: Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu LLP/Erasmus do Biblioteca Universidad da Granada (Grenada, 2-6 czerwca 2014 r.) … 112

Anna Matysek: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Informacją w Nauce (Katowice, 27-28 listopada 2014 r.) … 119

Jolanta Szulc: Normalizacja informacji i dokumentacji – tradycja i współczesność (Warszawa, 17 marca 2015 r.) … 124

Jolanta Szulc: Deskryptory Biblioteki Narodowej. Propozycje zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej (Warszawa, 20-21 kwietnia 2015 r.) … 127

 

RECENZJE I OMÓWIENIA
Katarzyna Janczulewicz:
Krótka historia książek zakazanych : o ich prześladowaniach i potępieniach od starożytności do dziś / Werner Fuld; przeł. Bogdan Baran. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Muza S.A, 2014. – 350, [2] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 333-338. – Indeks. – ISBN 978-83-7758-593-1 … 132

Sylwia Żłobińska: Prasa szkolna : teoria, funkcje, tematyka : analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Paulina Olechowska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. – 294, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (977) 903). – ISBN 978-83-7241-982-8 … 138

Agnieszka Modrok: Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria Morawiec. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 114, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza”; nr 22). – ISBN 978-83-64203-36-7 … 141