Spis treści – Nowa Biblioteka 2015, nr 4

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2015, nr 4(19)

TRADYCJA, METODY I REZULTATY BADAŃ BIBLIOTEK ZA GRANICĄ

POD REDAKCJĄ

JOLANTY SZULC

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Szabolcs Dancs: ELDORADO: A Solution of Hungarian Libraries to Provide Access to Digitized Documents Under Copyright … 7

Libuše Foberová: Quality Sample of Public Libraries Leaderhip and Management in Czech Republic … 17

Zdzisław Gębołyś: DBS – Niemiecka Statystyka Biblioteczna … 37

Maria Kycler: Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác – słowacka baza bibliografii zespołów osobowych i repozytorium prac dyplomowych … 56

Sergiusz Czarzasty: Działalność biblioteczna na terenie Afganistanu – rys historyczny … 74

Sławomir Sobczyk: Główna Biblioteka Publiczna w Korfu – 250 lat historii biblioteki jako odzwierciedlenie historii Korfu i Grecji … 98

SPRAWOZDANIA
Beata Urszula Przewoźnik: Współczesne problemy działalności bibliotek w społeczeństwie informacyjnym (Lwów, 10-11 września 2015 r.) … 112

Anna Seweryn: Wizualizacja dla nauki (Warszawa, 18 września 2015 r.) … 117

Beata Urszula Przewoźnik: Na pograniczu kultur i narodów. Kultura – sztuka – edukacja (Sanok, 24-26 września 2015 r.) … 124

Agnieszka Łakomy: Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza (Wrocław, 2-4 grudnia 2015 r.) … 133

RECENZJE I OMÓWIENIA
Katarzyna Tałuć: Władysław Sikora : (monografie) / Libor Martinek. – Opava : Vydavatelství a nakladatelství Literature & Sciences, 2015. – 151 s. ; 22 cm. – ISBN 978-80-904126-9-9 … 138

Agnieszka Łakomy: Wielokulturowe oblicze polskich mediów w Niemczech : w perspektywie ochrony, tradycji i strefy publicznej / Maria Kalczyńska. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2014. – 230 s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Monografie, ISSN 1429-6063, z. 394). – ISBN 978-83-64056-84-0                     … 142

Katarzyna Kulesa: E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim : zagadnienia metodyczne / Iwona Mokwa-Tarnowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015. – 178 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7348-613-3 … 147

Agnieszka Modrok: E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 182 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7489-610-8 … 152