Spis treści – Nowa Biblioteka 2015, nr 3

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2015, nr 3(18)

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KULTURZE, NAUCE I DYDAKTYCE

POD REDAKCJĄ

AGNIESZKI ŁAKOMY

SPIS TREŚCI

WSTĘP PRAKTYKA

Agnieszka Magiera: Biblioteka cyfrowa jako element zespołu usług informacyjnych biblioteki (z pamiętnika praktyka) … 7
ARTYKUŁY I KOMUNIKATY

Alice Rabeler: New Concepts for Academic and Research Libraries … 13
Hanna Klajbor: Elektroniczne usługi informacyjne na przykładzie niemieckich bibliotek akademickich … 23

Ludger Syré: Die Digitalisierung von Zeitungen in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe (Deutschland) … 43

Agnieszka Modrok: Konsorcyjna forma współpracy bibliotek europejskich w zakresie zakupu elektronicznych źródeł informacji. Wybrane przykłady … 61

Anna Marcol: Bezpłatne narzędzia do publikacji materiałów edukacyjnych. Przegląd wybranych usług sieciowych … 87

Eliza Lubojańska: Promocja książki na stronach internetowych bibliotek wydziałów teologicznych oraz uczelni katolickich w Polsce … 99


PRACE DROBNE
Agata Arkabus: Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych … 117

Elżbieta Sroka: OpenGLAM, czyli otwartość w instytucjach kultury. Wybrane problemy … 125

 

SPRAWOZDANIA
Sergiusz Czarzasty: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2014 r. … 143

Małgorzata Piecuch: Konferencja naukowo-dydaktyczna Biblioteki szkolne miasta Piekary Śląskie. Sukcesy, problemy, perspektywy (Piekary Śląskie, 30 września 2015 r.)  … 150

Paulina Motylińska: Człowiek w świecie informacji. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka (Kraków, 9 października 2015 r., Katowice, 23 października 2015 r.). Sprawozdanie z krakowskiej części konferencji  … 154

 

RECENZJE I OMÓWIENIA
Marta Nadolna-Tłuczykont: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 461, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Propozycje i Materiały ; 90). – ISBN 978-83-64203-38-1 … 159