8 maja 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się konferencja pod tytułem „Nowoczesne technologie w edytorstwie”. Wydarzenie, w ramach której odbyły się prezentacje i warsztaty adresowane do wszystkich osób zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w działalności publikacyjnej i wydawniczej.

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ i UE w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ.

Program konferencji „Nowoczesne technologie w edytorstwie”
Sprawozdanie z konferencji