Ochrona i bezpieczeństwo zasobów – dawniej i dziś

5 grudnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŚ, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odbyła się bezpłatna XI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowana:

Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś.

Do udziału zaprosiliśmy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, pracowników galerii oraz ośrodków zajmujących się ochroną, konserwacją i digitalizacją zasobów.

Zaproponowane obszary badawcze:
– ochrona zbiorów w ujęciu historycznym;
– regulaminy udostępniania zasobów jako narzędzia ich ochrony;
– ochrona i bezpieczeństwo zasobów – aspekty prawne i normalizacyjne;
– programy ochrony zasobów tradycyjnych i cyfrowych w kraju i za granicą;
– systemy znakowania zasobów. Ekslibrisy, superekslibrisy, kody kreskowe, RFID itp.;
– analiza warunków przechowywania zasobów oraz ich zabezpieczanie. Ochrona zasobów przed kradzieżą;
– metody konserwacji i digitalizacji zasobów;
– technologia w służbie bezpieczeństwa zasobów i danych cyfrowych: bazy danych, repozytoria, biblioteki i archiwa cyfrowe, OpenGLAM;
– ochrona i bezpieczeństwo zasobów na łamach czasopism fachowych, prasy ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej, w zasobach sieciowych.

Chęć wzięcia udziału w Konferencji przekazywano nam mailowo:
kni.ibin.us@gmail.com

Zobacz program konferencji

 

Repozytorium prezentacji

Dr Agnieszka Biały (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Identyfikacja i bezpieczeństwo kolekcji. Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – perspektywa historyczna i współczesna

Mgr Beata Kolenda (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski): Pożyteczne przepisy w sprawie wypożyczania ksiąg uczącym się

Bartłomiej Legis (student II2 informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Oprawy wydawców z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w dobie rewolucji przemysłowej

Joanna Tokarczyk (student I2 Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Koło Naukowe Infologów, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): W sieci historii: Paul Otlet wizjonerem naszych czasów

Mgr Maria Kycler (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach): Z prac Proweniencyjnej Grupy Roboczej (komunikat)

Mgr Agnieszka Biernacka-Biesiada (CEIBA SP. zo.o.): Ochrona i zabezpieczanie zasobów archiwalnych, bibliotecznych

Mgr Hanna Bias (Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach): Proces zabezpieczenia przed postępem degradacji, ochrona oraz klasyfikacja fotografii ze zbioru Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej – refleksje i spostrzeżenia

Mgr Maria Kycler (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach): Ochrona zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Mgr Iwona Janysek (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach): Zbiory biblioteczne i ich ochrona na przykładzie Biblioteki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach

Alicja Paszkowska (Koło Naukowe Informacji i Książki, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski): Ochrona i bezpieczeństwo zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu – wczoraj i dziś

Mgr Adrian Porwich (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski): Przepisy w zakresie wywozu zabytków i muzealiów za granicę jako instrument ochrony zbiorów muzealnych

Mgr Anna Polańska (Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański): Digitalizacja jako jedna z metod ochrony zbiorów na przykładzie projektów realizowanych w Bibliotece i Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Mgr Jędrzej Leśniewski (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej): Niedostępność warunkiem sukcesu, czyli digitalizacja w służbie ochrony i udostępniania zbiorów bibliotecznych

Mgr Katarzyna Kwaśniewicz (Oddział Konserwacji Jednostkowej i Masowej oraz Reprografii, Archiwum Państwowe w Katowicach): Digitalizacja materiałów archiwalnych – ochrona zbiorów w trakcie procesu

Dr Magdalena Koziak-Podsiadło (Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Projekt „wzornik” – o efektach digitalizacji tłoków introligatorskich

Dr Agnieszka Łakomy-Chłosta (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Udział bibliotek w digitalizacji i archiwizacji fotografii – wybrane projekty

Aneta Dąbrowska-Korzus (student III3 roku zarządzania informacją i bibliologii, Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Spójrz, jakie to piękne! Kolekcja rękopisów krzyżackich zdigitalizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK

Mgr Maria Pawłowska (Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Wykorzystanie technologii RFID HF i UHF w bibliotekach

Mgr Michał Żytomirski (Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki): Archiwa danych o użytkownikach serwisów WWW bibliotek jako zasób służący polepszeniu jakości ich usług

Wojciech Balawender (student IV roku informatyki stosowanej, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Koło Naukowe Infologów, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Siła haseł w kontekście ochrony zbiorów danych

Mgr Marek Lyszczyna (Dział Naukowo-Oświatowy, Muzeum Historii Katowic): Ochrona i bezpieczeństwo instytucji kultury z perspektywy bezpieczeństwa biznesu

Marta Magdalena Romanowska (Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Ekslibris = przeżytek? Współczesne znaczenie znaku własnościowego