5 grudnia 2019 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odbyła się bezpłatna, XIII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowana:

Specjalna, specjalny, specjalne – biblioteka, użytkownik, usługi.

PROGRAM KONFERENCJI

REPOZYTORIUM

mgr Małgorzata Szemiel (Dział Biblioterapeutyczny, Biblioteka Śląska w Katowicach) Wpływ działań terapeutycznych na osoby zagrożone wykluczeniem z dostępu do kultury

mgr Dominika Panek (Biblioarte) Specjalne usługi edukacyjne: wykorzystanie literatury wizualnej w kształtowaniu kompetencji uczniów na różnych etapach edukacyjnych

mgr Joanna Balawender (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) Specjalne potrzeby zbiorów, użytkowników i usług w codziennej praktyce edukacyjnej

Adam Gajecki (student I2 roku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Koło Naukowe Infologów, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach) Użytkownicy e-administracji publicznej w województwie śląskim – wyniki badań własnych

mgr Dobrosława Egner, mgr Małgorzata Nowak (Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich) „Mnie to nie dotyczy” – edukacja o zrównoważonym rozwoju

Jolanta Kokoszka (studentka III3 roku informacji w instytucjach e-społeczeństwa, Koło Naukowe Infologów, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach) Mem – specjalne medium informacyjne. Stan badań polskiego piśmiennictwa w dziedzinie nauk humanistycznych