5 grudnia 2019 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odbędzie się bezpłatna XIII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowana:

Specjalna, specjalny, specjalne – biblioteka, użytkownik, usługi.

Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, pracowników informacji naukowej i wszystkich zainteresowanych.

Na zgłoszenia wystąpień czekamy do 19.11.2019 r. Chęć wzięcia udziału w Konferencji można nam przekazać przez wysłanie wiadomości: kni.ibin@us.edu.pl