16 grudnia 2020 roku na platformie Microsoft Teams odbyła się XIV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych

PROGRAM KONFERENCJI

Temat: Świat danych: słowo—obraz — dostęp

Zakres:
– zmiany postrzegania dostępu do wiedzy (biblioteka, bazy danych, media społecznościowe)
– wizualizacja danych (dla różnych grup odbiorców – naukowcy, studenci, inni użytkownicy)
– wirtualne redakcje (społeczności naukowe, platformy OJS, inne sposoby komunikacji naukowej przy pracy zdalnej nad publikacjami)
– nadmiar informacji, a sposoby jej organizacji

Dla kogo?
– Architektura Informacji
– Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
– Kulturoznawstwo
– Kultura mediów
– Dziennikarstwo

REPOZYTORIUM

Angelika Głowacka (studentka II2 roku architektury informacji, Instytut
Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Facebook – współczesną tablicą ogłoszeń

mgr Kamil Wrzeszcz (Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; student II2 roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach) Książki niemożliwe. O publikacjach zbyt skomplikowanych, by przenieść je w świat wirtualny

mgr Dominika Panek (Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku”) Rola nauczyciela bibliotekarza w profilaktyce przeciążenia informacyjnego uczniów

Jolanta Kokoszka (studentka I2 roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach; słuchaczka studiów podyplomowych bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni, Centrum Badań i Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Memy internetowe na stronach Classical Art Memes i Sztuczne Fiołki w opinii użytkowników sieci

mgr Sandra Adamczyk (Oddział Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie) „Pogotowie biblioteczne” Oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie: sposób na obsługę czytelników i udostępnianie zbiorów w czasach zarazy