Użytkownicy – jak ich łapać i zatrzymywać? (6 XII 2011)

Koło Naukowe po raz kolejny zorganizowało Studencką Konferencję Naukową Bibliotekoznawców.

Obszary badawcze:

– jakość usług bibliotecznych oferowanych użytkownikom
– ilość, jakość i nowość oferowanych pozycji książkowych
– marketing biblioteczny
– PR biblioteczne
– kursy/ szkolenia/ staże podnoszące kwalifikacje pracowników biblioteki i innych ośrodków informacji
– inne

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.
Pobierz sprawozdanie z konferencji (s. 251-256)