UWAGA! Do 1 grudnia, osoby które zarejestrowały się na Konferencję, prosimy o kontakt mailowy (kni.ibin@us.edu.pl) w razie chęci udziału zdalnego!

XVI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych

Zagrożenie wykluczeniem w społeczeństwie informacyjnym

📆 Termin konferencji: 6 grudnia 2022 (wtorek)

PROGRAM KONFERENCJI (*.pdf)

Miejsce konferencji: Konferencja będzie miała formę hybrydową!
Stacjonarnie:
Aula im. Andrzeja Pawlikowskiego na Wydziale Humanistycznym UŚ
Online: MS Teams

Materiały z konferencji będzie można opublikować na łamach „Bibliotheca Nostra”. Na teksty czekamy do końca grudnia 2022 roku.
 
Opiekun merytoryczny:

Dr Małgorzata Gwadera

Komitet Naukowy:

 1. Dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 2. Dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ
 3. Dr hab. Agnieszka Nieracka
 4. Dr Anna Seweryn
 5. Dr Anna Kamińska

Komitet Organizacyjny:

 1. Maria Derda
 2. Olga Forlicz
 3. Kamil Król
 4. Agata Latacz
 5. Julia Margol
 6. Albert Sosnówka

Zakres konferencji:

 • Współczesne uwarunkowania społeczne wykluczenia informacyjnego – przyczyny i społeczne konsekwencje braku kompetencji w zakresie literacy i digital literacy;
 • współczesne uwarunkowania ekonomiczne wykluczenia informacyjnego – pauperyzacja, ograniczony dostęp do infrastruktury IT i ICT;
 • osoby z niepełnosprawnościami (dysfunkcjami) różnego typu, o specjalnych potrzebach jako twórcy i użytkownicy informacji; wsparcie instytucjonalne (lub jego brak), wizerunek w tekstach kultury;
 • mniejszości etniczne i wyznaniowe – wizerunek medialny, ograniczenia o charakterze psychokulturowym (stereotypy i uprzedzenia), ich przyczyny i konsekwencje;
 • środowiska nieheteronormatywne/nienormatywne (społeczność LGBT+, queer ect.) jako twórcy i użytkownicy informacji, obraz w mediach i tekstach kultury;
 • system szkolnictwa w Polsce – status quo a potrzeby w zakresie zapobiegania wykluczeniom w wyżej wymienionych obszarach;
 • kryteria oceny tekstów kultury dawnych i współczesnych z perspektywy szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.

📧 Zgłoszenia będziemy zbierać do 22 listopada za pośrednictwem formularza:  https://formularze.us.edu.pl/site/index/653

Serdecznie zapraszamy.