Repozytoria

Repozytorium prezentacji z Elektronicznego warsztatu bibliografa (2007)

POBIERZ Dziedzinowe bazy danych w Internecie – bibliografie z zakresu humanistyki.

POBIERZ Bibliografie z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

POBIERZ Bibliografie czasopism i zawartości czasopism w Internecie.

POBIERZ Elektroniczne wykazy nabytków polskich bibliotek różnych typów.

POBIERZ Działalność bibliograficzna nauczycieli bibliotekarzy w Polsce (na podstawie stron internetowych polskich bibliotek szkolnych i pedagogicznych).

POBIERZ Medycyna – dziedzinowe bazy danych.

POBIERZ Bibliografie przekładów w Internecie.

POBIERZ Bibliografie bibliologiczne.

POBIERZ Bibliografie narodowe krajów europejskich.

POBIERZ Bibliografie narodowe krajów pozaeuropejskich.

POBIERZ Bibliografie z zakresu nauk ekonomicznych.

POBIERZ Bibliografie prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, prac doktorskich oraz rozpraw habilitacyjnych na przykładzie baz polskich politechnik

POBIERZ Bibliografie osobowe w Internecie.

POBIERZ Nauki społeczne – dziedzinowe bazy danych.

POBIERZ Bibliografie zespołów osobowych w Internecie.